#C1493_230619_Torgeir Waterhouse: AI & Samfunn med Torgeir Waterhouse

Hvordan bruker vi teknologi for å skape et bedre samfunn? Denne episoden gjester Torgeir Waterhouse fra Otte, og han diskuterer blant annet om det er teknologien eller politikken som styrer oss, databruk og skifter. 


Quote: “Hvis vi ikke klarer å lage rammer for teknologien selv, vil teknologien bli styrt på andres premisser”
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.