#C1490_230621_Cecilie Hellestveit: AI & Samfunn med Cecilie Hellestveit

Velkommen til denne episoden av podcasten, der Silvija Seres og Cecilie Hellestveit tar opp viktige temaer knyttet til kunstig intelligens og dets innvirkning på menneskerettigheter og militære applikasjoner.

De skal utforske hvordan AI utfordrer juridiske rammer og sikkerhetsperspektiver og hvilke dilemmaer vi står overfor i den videre utviklingen av kunstig intelligens. 


Quote: "Den teknologiske utviklingen med KI er en maktkamp mellom de store statene i verden i et helt nytt rom i cyber."


Dette LØRNER du:

 • Dilemmaer rundt kunstig intelligens og bruken av det
 • Kunstig intelligens i krigføring
 • Hvilke krav kommer til selskaper som jobber med utvikling av kunstig intelligens
 • Utfordringene med AI og våpen
 • Hva skjer med terskelen for å bruke våpen
 • Folkerettens påvirkning i krigføring
 • Hva skjer i møtet mellom en maskin og en soldat
 • Hvordan påvirkes krigføring av kunstig intelligens
 • Kan systemene sette i gang krig
 • Problemstillinger for å sikre fred
 • Kappløpet om teknologiutviklingen
 • 90 land i verden sier at verden må ha regler rundt teknologiutviklingen i forhold til spillereglene i krigføring
 • Gass Protokollen i 1925 - forbud mot bruk av kjemiske våpen på slagmarken
 • Bioteknologi og våpen - den største utfordringen i vår tid - 
 • Hva er de ulike typene menneskerettigheter - juridiske plikter som regulerer forholdet mellom staten og borgerne 
 • Vi må få et språk som alle forstår, så ikke samtalene faller ned i fagsiloer, som gjør at alle forstår og at de som sitter 
 • Stake ut hvordan samfunnet vårt skal se ut fremoverHosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.