#C0923_201214_Therese Jenssen Finjarn: Å ivareta pasienten

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Therese Jenssen Finjarn som er leder for anestesisykepleierne NSF. Hun forteller oss hva anestesifaget er og hva en anestesisykepleier gjør. Hun forklarer at anestesisykepleiere har en selvstendig funksjon ved behov for narkose, i smertelindring og ved behov for akutt behandling. Finjarn mener at det er, i møte med fremtidens helseutfordringer, viktig at anestesisykepleiere har kompetanse på masternivå, fordi det er og blir viktig med nytenkning, kritisk refleksjon over hvorfor man gjør som man gjør, og evne til faglig argumentasjon.


— Gode helsetjenester gir like god bærekraft som gode veier til å frakt fisk, forteller hun i episoden


Dette LØRNER du:

Anestesisykepleiere

Smertelindring

Samarbeid

Kompetansegap


Anbefalt litteratur

Helse foretaket sin utviklingsplan frem mot 2030


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.