#C0921_201214_Siw Andrea Todal Den akuttmedisinske kjeden

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Akuttsykepleier Siw Andrea Todal, som er fagutviklingssykepleier ved Akuttmottaket i Kristiansund. Todal forteller om den viktige kompetansen sykepleiere i den akuttmedisinske kjeden innehar og hvordan hverdagen deres er både før Covid-pandemien og har vært under Covid-pandemien. De diskuterer hva den akuttmedisinske kjeden skal gjøre annerledes for å forberede seg til den neste pandemi.


— Tiden er inne for å være raus, prøv å husk at det som oppleves som helt greit kanskje ikke er greit for kollegaen din. Dette er viktig for at vi skal komme oss igjennom neste halvår 

 

Dette lørner du:  

Akuttsykepleie  

Logistikk  

Kliniskt blikk  

Smittemottak 

 

Anbefalt litteratur:  

Trygve schau skriver fine tekster til ettertanke 


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.