Vabruari

Panelen pratar om månaden då flest tvingas vara hemma med sjukt barn och vad det får för effekt.
Självklart hur löneförhandlingarna utvecklar sig också.