4. Freddy Jönsson Hanberg - Om människor och logistik vid kris

Logistik är komplext i vanliga fall, men hur funkar logistiken när det är kris? Hur viktig är logistikens roll när det krisar? Och hur redo är Sverige? I det här avsnittet pratar vi om krishantering, människan i kris och såklart om logistikens roll vid kris. Vi intervjuar Freddy Jönsson Hanberg, som bland annat jobbat med försvarslogistik i Försvarsmakten samt krishantering och hållbar utveckling för NATO, EU och FN. Idag är Freddy konsult och rådgivare inom bland annat ledningsutveckling och riskhantering för privat och offentlig sektor. Prenumerera gärna på Logistik Överallt i poddapparna och följ oss på instagram @logistikoverallt.