Ljudet på skolan, är det för högt?

Träffa Christina Forsell som är yrkeslärare på Sturegymnasiet i Halmstad. Vi pratar kring ljudet inom skolans värld och hur hon upplever det. Vad kan man göra för sina elever om de blir störda av en hög ljudnivå?