Lilla Namo’s Stad

by Namo Marouf

Hej! och välkomna till Lilla Namos stad. En podcast med mig Lilla Namo. Och lite som namnet avslöjar så handlar podden om saker som har påverkan på vår stad. Saker som Lilla Namo helt enkelt tycker är viktiga. 


Jag är stadsplanerare på House of Sparks där vi jobbar med kraften av olika perspektiv. Så därför har jag helt enkelt valt att bjuda in olika perspektiv i form av grymma människor på ämnen som jag tycker är intressanta, relevanta och roliga! 


Så lyder introt till podden från House of Sparks som syftar till att lyfta fram olika perspektiv i frågor som berör staden men som inte alltid är självklara i debatten om städer. Varför olika perspektiv? Jo, för att en mångfald av  perspektiv gör så att vi förstår saker och ting på fler sätt än vårt eget. Det är värdefullt när vi vill vara nyskapande och vara innovativa. Lilla Namo’s Stad syftar till att just kunna ge lyssnaren kunskap och verktyg, på sitt egna lilla sätt!


Podden tar lyssnaren på en resa i korta avsnitt á ca 30 minuter och tar in synvinklar som inte alltid är självklara när vi pratar om städer. Tanken är att lyssnaren ska gå iväg med ny kunskap, en positiv känsla, tips  och självklart ett gott skratt!


  • Society & Culture
  • Education