182. Mellersta Östern

Ola Söderholm pratar om att de otydliga politiska rörelserna eventuellt är de bästa på att hantera det komplexa samhället.

Jonatan Unge avhandlar Stefan Löfvens statsbesök i USA och gör ett medley med olika djurnyheter.

Nanna Johansson har ett förslag på hur vi ska komma till rätta med den återkommande ilskan över problematiska tryck på barntröjor.