179. Quizmaster

Ola Söderholm pratar om ett kulturpris han vunnit och om problemen Svenska Försvaret har med en dyr helikopter och en frispråkig, karismatisk generalmajor.

Jonatan Unge har läst om politisk inkorrekthet i samband med karnevalen i Rio och tycker att vi svenskar ska ta tillbaka vår moraliska högfärdighet.

Moa Lundqvist har följt den hårda och smutsiga interpellationsdebatten om Boverkets nya föreskrifter för vedspisar.