163. Knarkkartellens säkerhetschef Jörgen

Ola Söderholm tänker på poddmediet som en motståndsficka i klickonomin som annars har slukat större delen av offentligheten.
Jonatan Unge pratar om våldsbejakande buddhister och uppmuntrar utvecklingen med Hollywoodsvenskar som är lite mer svenska.
Liv Strömquist driver tesen att ökningen av antalet sjukskrivningar till följd av stress beror på omställningen från disciplin-samhälle till självdisciplin-samhälle.