186. Mansrörelsen

Ola Söderholm tänker på mansaktivismen, Jordan Peterson och hoten mot västerlandet.

Sveriges främsta Ungernexpert Nanna Johansson berättar den här veckan om vad som är politisk korrekthet i Ungern.

Liv Strömquist pratar om Facebook som förstör våra liv och vårt samhälle på exakt alla vis.

Dessutom blir det tips till Svenska Akademien om hur man ska agera när man befinner sig bortom krishantering. 

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy