Mål, en fantastisk resa

Om hur du kan göra organisationens mål levande och genom kommunikation skapa hållbarhet på riktigt och om buzzwordet värdeskapande. For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy