031-Fredik Hären

Vi möter Fredrik Härén för ett av de mest inspirerande samtal vi har haft om föräldraskap, papparollen, att leva i en mångkulturell familj och om kreativa barn. Fredrik är föreläsare inom kreativitet och förändring och även författare (Idébok 1 och 2), bor i Singapore, gift med en filippinska och är pappa till tre barn. Han sprider även sina tankar kring papparollen och den svenska pappan på bloggen: Paternitydad.com. Fredrik har gjort många annorlunda och modiga vägval i livet. Han berättar om dem och ger sina bästa tips för hur man borde gå i föräldrapension, hur man bäst reser långt med barn, varför vi borde resa mycket mer med våra små barn och hur man skapar kreativa barn. Och han inspirerar oss till att ifrågasätta alla våra livsval och ställa oss själva frågan: Vad håller vi på med?  For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy