030-Barns sömn

Det är få ämnen som är så omdiskuterade som hur man får små barn att sova. Alla har sina erfarenheter, metoder och det finns väldigt lite forskning på området. Vi delar med oss av våra erfarenheter och personliga tips för hur vi har gjort med läggningar och vi träffar också barnläkaren Cecilia Chrapkowska eller Dr Cecilia som hon kallar sig på sin populära blogg barnakuten.nu för att ställa lite frågor kring barns sömn. Hur mycket kan man påverka barns dygnsrytm? Kan barn sova för lite eller för mycket? Hur fungerar barns sömncykel? Och vi får också tips på bra kvällsrutiner som skapar lättare läggningar. For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy