025-Show me the money

Sex och pengar, våra mest tabubelagda samtalsämnen? Vi ger oss efter två veckors sexsnack på nästa heliga ko, pengar! Vi träffar Företagarnas VD Günther Mårder och pratar ekonomi under småbarnsåren. Hur ska man tänka kring uppdelningen av föräldraledigheten och vilka konsekvenser ger de på sikt? Och spara till sina barn, var börjar man och vilka alternativ finns? Vi får även Günthers bästa spartips i småbarnsvardagen. For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy