214 - Föräldraskapet jorden runt

Som nybliven förälder får man ofta höra att man ska lita till sin magkänsla eller modersinstinkt. Men så lätt är det inte. Föräldraskapet är väldigt kulturellt präglat. Vad som är rätt i en del av världen känns helt fel i någon annanstans.


Föräldracoachen och bloggaren Maria Borda säger: "Om vild är motsatsen till lydig - då väljer jag vild". Maria är född i Bolivia, uppväxt i Malmö och flyttade till NordNorge när hon var 22 år gammal. Hennes mångkulturella bakgrund har präglat hennes nyfikenhet och öppenhet för världen och hon tog med sig sin nyfödda son för att testa föräldraskapet i andra delar av världen. Vad tar hon med sig ifrån det, vad kännetecknar det Skandinaviska föräldraskapet och hur kan vi som samhälle bli lite mer öppna och toleranta till föräldrar i andra kulturer?

Support this show http://supporter.acast.com/lifewithkids.


Our GDPR privacy policy was updated on August 8, 2022. Visit acast.com/privacy for more information.