Avsnitt 13: En mammas berättelse

En mammas berättelse hur hon förlorar vårdnaden om sin dotter som är sex år. En historia om bemötande, maktlöshet och hur alla hennes barn drabbas. For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy