Avsnitt 10: Barnombudsmannen Fredrik Malmberg

En intervju av Nina Lindgren Dahl med Barnombudsmannen Fredrik Malmberg.Vad är den viktigaste frågan, när ska barnkonventionen bli lag och vad hindrar Sverige att skriva på det tredje tilläggsprotokollet?Hur hanteras enskilda fall när barn far illa? 

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy