Lex Nina

by Nina Lindgren Dahl
En podcast för barns rättigheter med inriktning vårdnadstvister.Ämneskategori: Socialt arbete, Psykologi, Juridik

Forskningsämne: Socialt arbete, Psykologi, Juridik

Nyckelord: utredning, utredningsmetodik, vårdnadsutredning, vårdnad, boende, umgänge, konflikt, tvist, källkritik, tankefel, kritiskt tänkande
  • Kids & Family
  • Education
  • Science
  • Science & Medicine