Vad händer egentligen i Belarus?

12 augusti. I dagens avsnitt av Ledarredaktionen diskuteras utvecklingen i Belarus.Med Henrik Sundbom. Som gäster deltar Amanda Valentin och Martin Kragh.