Dags att utöka tjänstemannaansvaret?

9 augusti. Ett utökat tjänstemannaansvar är numera en fråga som skiljer blocken åt. Vad är bra respektive dåligt med förslaget? Adam Danieli, Timbro, Linda Modig, Centerpartiet och Shervin Vahedi, fackförbundet ST, diskuterar för och emot med Andreas Ericson.