Västvärldens självhat föder ingenting gott

16 juni. Västvärlden måste upphöra med sitt självhat, och sluta ge näring åt idén att alla som inte är vita män är förtryckta. Det menar Douglas Murray, författare till bland annat “The Strange Death of Europe”. Paulina Neuding intervjuar honom.