Så kan föräldrar bekämpa flumskolan

18 maj. Paulina Neuding samtalar med Anna-Karin Wyndhamn, gymnasielärare och doktor i pedagogiskt arbete, som precis tilldelats Sven Georg Ericssons Hederspris för sitt arbete för
en kunskapsskola.