Bortom åsikts- och känslokorridor

10 maj. Vilka känslor är egentligen okej i samhällsdebatten? Finns det utöver åsiktskorridoren också en känslokorridor? Paulina Neuding samtalar med statsvetarna Katarina Barrling och Cecilia Garme om boken Saknad: På spaning efter landet inom oss.