Ukrainska flyktingbarns skola i Stockholm

3 maj. Drygt 32 000 ukrainare har sökt skydd i Sverige. Av dem är nästan 12 000 barn. Fredrik Hillelsson och Delal Apak berättar för Maria Ludvigsson om hur man i Stockholm öppnat en ny skola för ukrainska skolbarn. Skolgång är avgörande för att barnen ska utvecklas och känna hopp och mening.