Mörkläggning i regeringskansliet

18 januari. Hundratals möten har hållits utan ett spår av formell dokumentation. Hur påverkar det möjligheterna till insyn och ansvarsutkrävning? Jesper Sandström och Peter Wennblad diskuterar med Acko Ankarberg Johansson, KD, ordf. socialutskottet, och Nils Funcke, journalist och expert på offentlighetsprincipen.