De nya restriktionerna – är de motiverade?

11 januari. Finns det en risk att skadan för ekonomi och samhälle överväger nyttan? Vad hade vi kunnat göra annorlunda? Jesper Sandström diskuterar med Tove Fall, professor i molekylär epidemiologi vid Uppsala universitet, och Jeanette Bohman, entreprenör i restaurangbranschen.