Tydlighet behövs mot ryska hot

22 december. Det är mycket som står på spel. Rysslands mål är att helt skriva om den europeiska säkerhetsordningen. Det varnar Gudrun Persson, FOI, och Fredrik Löjdquist, Centrum för Östeuropastudier, i samtal med Andreas Ericson.