Hur kan Sverige bli bättre på organdonation?

30 november. Varför är vi i Sverige förhållandevis dåliga på organdonation och transplantation – och hur kan vi bli bättre? Jesper Sandström samtalar med vetenskapsjournalisten Lisa Kirsebom, författare till boken "Organdonation –
ur döden liv".