Kapitalismen fortsätter att förbättra världen

16 november. De fattiga har fått det bättre, arbetare i väst tjänar mer och de dominerande företagen har bytts ut. Johan Norberg återvänder i boken "Det kapitalistiska manifestet" till världskapitalismen han försvarade 2001, och diskuterar med Mattias Svensson.