Vad ska politik inte handla om?

18 oktober. Hur drar man tillbaka statens makt och var börjar man? Eller ska den bestå? Den stora statens återkomst diskuteras av Lisa Pelling, Aréna Idé, Catarina Kärkkäinen, Timbro och Mattias Svensson ledarskribent i SvD. Maria Ludvigsson leder och fördelar ordet.