Juristen och åsiktskorridoren

14 oktober. Mänskliga rättigheter hjälper den lilla människan att hävda sig mot staten. Mattias Svensson samtalar med Ruth Nordström, advokat och författare till boken "Till de utsattas försvar", om juridik och den svenska åsiktskorridoren.