Är trög byråkrati ett hot mot gruvindustrin?

13 oktober. Riskerar komplicerade, oförutsebara tillståndsprocesser att komma i vägen för både samhälls- och miljöutveckling? Jesper Sandström diskuterar med Linda Bjurholt, miljöchef på LKAB, och Maria Sunér, vd för branschorganisationen Svemin.