Vem håller igen i budgettider?

Tillväxt följer av reformer, inte av att man strör offentliga utgifter omkring sig. Mattias Svensson samtalar om vikten av återhåll­samhet med nationalekonomen Fredrik NG Andersson och Christian Ekström från Skattebetalarnas förening.