Är ekologisk mat bättre än annan mat?

15 september. Vad går egentligen att säga, på vetenskaplig basis, om nyttan med ekologisk matproduktion? Tove Lifvendahl diskuterar med Torbjörn Fagerström, professor i teoretisk ekologi, och Jens Sundström, docent i växtfysiologi.