Hongkongs demokratikämpar under ökad press

21 juli. Det fria Hongkong som en gång utlovades finns inte längre. Det säger Simona Mohamsson som skrivit en bok om Hongkongs demokratirörelse. I ett samtal med Andreas Ericson berättar hon om hur och varför Kinas kommunistparti försöker att knäcka frihetskampen.