Federley och förtroendemannaskapet

9 december. Vad betyder frågan om Fredrick Federleys omdöme för frågan om personligt förtroendemannaskap i politiken?
Ledarsidans Fredrik Johansson och Tove Lifvendahl diskuterar med statsvetaren Anders Sundell.