Springer EU-utvecklingen ifrån Sverige?

16 september. I dagens avsnitt av Ledarredaktionen diskuteras EU:s framtid.

Med Fredrik Johansson. Som gäster deltar Fredrik Erixon, Göran von Sydow och Christofer Fjellner.