Konsten att reformera ett land

22 juli. I dagens avsnitt av Ledarredaktionen diskuteras hur man gör verklighet av sina idéer.Med Lydia Wålsten. Som gäster deltar Irene Wennemo, Benjamin Dousa och Erik Lakomaa.