Flumskolan och utanförskapet

4 november. I dagens avsnitt av Ledarredaktionen diskuteras skolan kopplad till utanförskap. Med Lydia Wålsten. Som gäster deltar Jonas Vlachos, Erik Lakomaa och Isak Skogstad.