Fimpa rökförbudet

27 juni. I dagens avsnitt av Ledarredaktionen diskuteras det kommande rökförbudet på uteserveringar.Med Catarina Kärkkäinen. Som gäster deltar Marie Söderqvist, Mattias Svensson och Ulf von Roth.