Fimpa rökförbudet

27 juni. I dagens avsnitt av Ledarredaktionen diskuteras det kommande rökförbudet på uteserveringar.


Med Catarina Kärkkäinen. Som gäster deltar Marie Söderqvist, Mattias Svensson och Ulf von Roth.

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy