Har borgerligheten några ideal?

6 november. I dagens avsnitt av Ledarredaktionen diskuteras borgerlighetens värderingar.


Med Maria Ludvigsson, Lydia Wålsten och Olof Ehrenkrona. Som gäst deltar Karin Svanborg-Sjövall. 

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy