Sabuni om ett gnisslande äktenskap

13 november. I dagens avsnitt av Ledarredaktionen diskuteras Liberalerna.

Med Lydia Wålsten och Olof Ehrenkrona. Som gäster deltar Mats Elzen och Anderas Ericson.

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy