Tro, hopp och friskola

3 juni. I dagens avsnitt av Ledarredaktionen diskuteras religiösa friskolor. 


Med Lydia Wålsten och Ivar Arpi. Som gäster deltar Jens Sonesson och Ulla Hamilton.

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy