390 000 personer i "spöksamhället"

2 december. I dagens avsnitt av Ledarredaktionen diskuteras samordningsnummer.Med Lydia Wålsten, Olof Ehrenkrona och Catarina Kärkkäinen. Som gäst deltar Tobias Wijk.