Har BRÅ något att lära oss?

29 maj. I dagens avsnitt av Ledarredaktionen diskuteras BRÅ:s uppmärksammade rapport om sexualbrottsutvecklingen i Sverige.


Med Maria Ludvigsson. Som gäster deltar Amir Sariaslan och Stina Holmberg.

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy