Polisen – pinnjakt pågår?

10 december. I dagens avsnitt av Ledarredaktionen diskuteras polisen.Med Lydia Wålsten och Ivar Arpi. Som gäster deltar Stefan Holgersson och Anders Lindberg.