Kålle tar portföljen och går sin väg

5 november. I dagens avsnitt av Ledarredaktionen diskuteras LO:s framtid.


Med Lydia Wålsten och Maria Ludvigsson. Som gäster deltar av Martin Klepke, Håkan Bengtsson och John Norell.

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy